2019 Youth Big League Experience Tournaments – Who’s In?

February 23-24: 14U AA/AAA/Majors

14U Elite

14U Wolfpack

14U Grinders

14U Colorado Hooters

March 2-3: 13U AA/AAA

13U Eagles

13U Knights

13U Generals

13U Scrappers

13U Thunder Academy Black

 

March 9-10: 12U AA/AAA

12U Rangers

12U Angels

March 16-17: 11U AA/AAA

11U Royals

11U Eagles

11U Elizabeth Cardinals

11U South Jeff Bombers

March 23-24: 10U AA/AAA

10U Rampage

10U Scorpions

10U Parker Eagles

10 Thunder Bats

March 30-31: 14U AA/AAA/Majors

14U Blue Sox

14U Elite

14U Wolfpack

14U Ice

14U Grinders

14U Colorado Hooters

April 6-7: 13U AA/AAA

13U Eagles 

13U Knights

13U Generals

13U Scrappers

13U Power Alley

 

April 13-14: 12U AA/AAA

12U Rangers

April 20: (1-Day/2-Game Guarantee/$300)11U AA/AAA

11U Gameday Royals

11U Elizabeth Cardinals

April 27-28: 10U AA/AAA

10U Rampage

10U Scorpions

10U Parker Eagles

10U Thunder Academy

GJ Mavs

May 4-5: 14U AA/AAA

14U Blue Sox

14U Elite

14U Dirty Dozen

14U Ice

May 11-12: 13U AA/AAA

13U Eagles

13U Generals

13U Scrappers

13U GJ Mavs

 

May 18-19: 11U AA/AAA

11U Eagles

11U Elizabeth Cardinals

11U South Jeff Bombers

May 25-26: 12U AA/AAA

12U Rangers

12U Angels

June 1-June 2: 10U AA/AAA

10U Rampage

10U Scorpions

10U Parker Eagles

June 8-9: 14U AA/AAA

14U Dirty Dozen

14U Colorado Hooters

June 15-16: 13U AA/AAA

13U Scrappers

13U GJ Mavs

 

June 22-23: 12U AA/AAA

12U Rangers

12U Angels